Ouders als partners

Ouders zijn onze partners. Samen zijn wij er voor de kinderen. Een optimale betrokkenheid vinden wij dan ook erg belangrijk. We zien dit partnerschap met name in het eductatief partnerschap. Daarnaast zouden veel activiteiten in het onderwijs zonder hulp van de ouders zonder meer verdwijnen. Een school zonder kinderen kan niet, maar een school zonder ouderhulp kan tegenwoordig ook niet meer.

 

Wat verstaan wij onder educatief partnerschap?

Samen met ouders en leraren willen wij inhoud geven aan vorming, ontwikkeling en opvoeding van het kind. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om een professionele dialoog aan te gaan met ouders met als doel hen mede-eigenaar te maken van het ontwikkel- en leerproces van hun kind. De partnerrelatie tussen ouders en school is gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. De school toont respect voor de culturele en sociale achtergrond van het kind en de ouders, voor de gezinsvorm en de opvoedingsstijl die ouders hanteren. Andersom tonen ouders waardering en respect voor de keuzes die de professionals maken.

Educatief partnerschap wordt gekenmerkt door maatwerk. Ieder kind is anders en vraagt iets anders van de samenwerking. Maatwerk in de samenwerking wordt bepaald door de driehoek ouder-kind-school. De medewerkers van onze school vinden het vanzelfsprekend dat ouders partners zijn en laten dit zien in houding en gedrag. Met inachtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid staan we open voor ideeën en suggesties van ouders over wat er op school beter kan.

Wij vragen u nadrukkelijk om een positieve bijdrage te leveren aan het educatief partnerschap.

 

Contact