OBS Het Toverkruid heeft twee locaties. Een locatie bevindt zich in Asten aan de rand van nieuwbouwwijk Loverbosch III en de andere locatie is in Ommel. Op beide locaties gaan we uit van dezelfde visie en werken we met passie voor de kinderen die onze school bezoeken. Met het team werken we aan een lerende organisatie, waarbij we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de kinderen die ons zijn toevertrouwd. 

MR (Medezeggenschapsraad)

MR (Medezeggenschapsraad)

Contact