OR

Ouderraad (OR)

Naast het lesprogramma van de school wordt, in samenwerking met de Ouderraad (OR), gezorgd voor een aantal leuke activiteiten. U kunt dan denken aan het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Carnaval enz. Deze activiteiten worden vanuit het schoolbudget betaald. 

De ouderraad is altijd op zoek naar betrokken ouders die mee willen helpen in de voorbereiding en uitvoering de activiteiten die in een schooljaar plaatsvinden. Mocht u hier interesse in hebben kunt u mailen naar OR.kleurrijk@platoo.nl 

Contact