Communicatie

We zien ouders als onze educatieve partners. Een goede communicatie met de ouders vinden we dan ook erg belangrijk en zetten daarbij verschillende communicatiemiddelen in. 

Ouderportaal van Social Schools
We communiceren met ouders via Social Schools, een App voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een visueel aantrekkelijke en informerende wijze en actuele informatie over de school te geven. Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.

De schoolgids
De schoolgids van OBS Kleurrijk verschijnt aan het begin van het schooljaar. U vindt hierin informatie met betrekking tot het onderwijs op onze school.  
De schoolgids staat in zijn geheel op de website www.obskleurrijk.nl.

De kalender
In onze social school app is een agenda waarin alle activiteiten van het schooljaar te vinden zijn. Jullie kunnen hierin de vrije dagen, vakanties, studiedagen, groepsvieringen, ouderavonden, rapportagemomenten en eigenlijk alles wat voor jullie tijdens het schooljaar van belang is.

Kleurrijk nieuws
Ieder week, op donderdag, verschijnt in de Social School app een nieuwsbericht voor de gehele school met actuele informatie. 

Social Media
Onze school is te volgen via Facebook (OBSKleurrijk) en Instagram. We houden ons hierbij aan de afspraken met betrekking tot de privacy. Op onze website www.obskleurrijk.nl en in de app vinden jullie algemene informatie over onze school en een aantal officiële documenten.

Algemene informatieavond, workshop avonden en koffieochtend
In de loop van het schooljaar kunnen jullie ook een aantal bijeenkomsten verwachten. Deze bijeenkomsten organiseren wij om u te informeren over speciale onderwerpen die betrekking hebben op het onderwijs van jullie kind. Wij kiezen iedere keer voor een andere vorm: informatieavond, koffieochtend, workshopavonden etc. 

Open Dag
Jaarlijks wordt de school tijdens een Open Dag opengesteld voor belangstellenden. Leraren zijn dan aanwezig en kunnen u alles over de school vertellen en laten zien. Ook enkele ouders willen jullie dan graag uitleggen wat hun rol in de school is en waarom zij voor onze school gekozen hebben. De Open Dag staat vermeld in de kalender in de app en op de website.

Contact

OBS Kleurrijk
Dionyssiusstraat 4
5724 AC Ommel
[T] 0493-670017
[E] info.kleurrijk@platoo.nl