Verlof

Leerlingen van vier jaar zijn niet leerplichtig. Daarom gelden voor leerlingen van vier jaar andere regels dan voor leerlingen van vijf jaar en ouder. Met vijf jaar is een leerling leerplichtig. Dat betekent dat buiten de schoolvakanties in de regel geen extra verlof kan worden gegeven. Uitzonderingen hierop zijn bruiloften, begrafenissen en jubilea van familieleden. Indien ouders aan de hand van een werkgeversverklaring kunnen aantonen nooit tijdens de schoolvakanties vrij te kunnen nemen, kan toestemming verleend worden voor een extra vakantie. Dit kan slechts eenmalig en ten hoogste voor tien dagen. Ouders dienen in alle gevallen contact op te nemen met de directeur en jullie zijn verplicht om een schriftelijk verzoek in te dienen via de Social Schools app. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben. 

Contact