Verlof

In de Leerplichtwet zijn alle verlof– en vakantiemogelijkheden voor kinderen in het basisonderwijs vastgelegd. Bij ouders/verzorgers is soms onduidelijkheid wanneer verlof wel of niet gegeven kan worden. In deze folder zetten we alle mogelijkheden en onmogelijkheden voor u op een rijtje.
Welke mogelijkheden kent onze school?
1) Schoolvakanties
2) Extra verlof wegens bijzondere omstandigheden
3) Ongeoorloofd verzuim

Klik hier voor meer informatie over vakantieverlof. 

Contact