MR (Medezeggenschapsraad)

Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap op school. Dit is wettelijk vastgelegd. Op OBS Kleurrijk zien we dit niet als een verplichting maar als kans om samen met afgevaardigden van de ouders en de leerkrachten een actieve bijdrage te leveren aan het beleid en de ontwikkeling van de school.  Dit doen we in gesprek met elkaar en met de directeur en door een positief kritische bijdrage te leveren aan de plannen opgesteld door de directeur. De MR zal vanuit haar wettelijk bevoegdheid wel/niet instemmen met deze plannen of hierin een advies geven. 

U kunt als ouder, als u vragen of opmerkingen over beleidszaken heeft, terecht bij één van de MR-leden. Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Op de kalender staat wanneer de MR vergadert. De MR is bereikbaar via MR.kleurrijk@platoo.nl.

De medezeggenschapsraden van de verschillende PlatOO-scholen zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De MR bestaat uit de volgende leden:
Phil van Bokhoven (leerkracht)
Wendy Verbeek (leerkracht) 
Elly Janssen (ouder)
Noortje Kuijken (ouder en voorzitter) 

 

Kindermedezeggenschapsraad (KMR)
Naast de ouders en personeelsleden hebben onze kinderen ook medezeggenschap op school. Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 vertegenwoordigd één leerling met groep de stem van de kinderen op school. Periodiek heeft de KMR-overleg met de directie en zullen zij punten bespreken die onze leerlingen bezighouden en zullen zij inhoudelijk praten over onderwijs.

 

Stapje voor stapje klimmen we samen vooruit!

Contact