Kennismakingsgesprek 

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers zich goed kunnen oriënteren op wat wij te bieden hebben. Naast de informatie die u vindt op onze website en onze schoolgids willen wij u ondersteunen in uw oriëntatie op een passende school voor uw kind.  

Heeft u belangstelling voor onze school, dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school; onder andere hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie, op welke manier de ondersteuning is georganiseerd en hoe een schooldag eruitziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.  

 

Afspraak maken  

Heeft u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met Samantha Berkvens (directeur) om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch 0493 670017 of per mail (directie.kleurrijk@platoo.nl).   

 

Extra ondersteuning 

Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het oriënterend gesprek een vervolggesprek te plannen. In dit gesprek kunt u meer specifieke vragen stellen over de ondersteuningsstructuur van de school en welke ondersteuning de school kan bieden. Wij kunnen dan ons al een beeld vormen van uw kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen van uw kind. Op basis van deze informatie kunt u bepalen of hetgeen wij kunnen bieden past bij uw kind.  

 

Schriftelijk aanmelden 

Past onze school bij uw kind, dan kunt u uw kind schriftelijk aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar. Wilt u uw kind al eerder aanmelden, dan kunt u uw kind alvast voorlopig aanmelden. Vanaf 3-jarige leeftijd moet deze aanmelding dan bevestigd worden. U ontvangt u hierover bericht van de school.   

U kunt het aanmeldformulier na het kennismakingsgesprek opvragen bij de directeur Samantha Berkvens, persoonlijk of per mail (directie.kleurrijk@platoo.nl). 

 

Inschrijving 

Als uw kind schriftelijk is aangemeld onderzoekt de school of zij passende ondersteuning kunnen bieden voor uw kind. Als dat het geval is, ontvangt u een bevestiging van inschrijving en wordt uw kind geplaatst. In geval van behoefte aan extra ondersteuning worden de mogelijkheden van de school met u besproken en in overleg besproken over overgegaan kan worden tot inschrijving. Zie het schoolondersteuningsplan voor meer informatie over de mogelijkheden van de school en toelaatbaarheid.  

 

Kennismakingsgesprek 

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich kunnen oriënteren op wat wij te bieden hebben. Naast de informatie die jullie vinden op onze website en onze schoolgids willen wij jullie ondersteunen in de oriëntatie op een passende school voor uw leerling.  

Hebben jullie belangstelling voor onze school, dan maken we graag een afspraak met jullie voor een kennismakingsgesprek.  

Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de ondersteuning is georganiseerd; hoe een schooldag er uitziet.  

Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mogen jullie een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek hebben jullie een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.  

 

Oefenochtenden en intake 

Ruim voor de instroomdatum van jullie kind neemt de leraar contact met jullie op voor een tiental oefendagdelen.  

Dan ontvangen jullie van ons ook een intakeformulier waarop jullie allerlei informatie over jullie kind kunnen vermelden. Als jullie kind 4-6 weken op school zit vult de leerkracht deze intakeformulier ook in en nodigt jullie uit voor een gesprek over de eerste weken van jullie kind op onze school.  

 

Ouders zijn onze educatieve partners. De bedoeling van educatief partnerschap is dat leerlingen door deze samenwerking meer in hun kracht worden gezet. Met deze samenwerking tussen school, leerling en ouders, hopen we op een positief effect op het leer- en ontwikkelklimaat. Educatief partnerschap is een manier om met ouders en leraren inhoud te geven aan vorming, ontwikkeling en opvoeding van de leerling. Daarnaast zouden veel activiteiten in het onderwijs zonder hulp van de ouders verdwijnen. Een school zonder leerlingen kan niet, maar een school zonder ouderhulp kan tegenwoordig ook niet meer.  

Contact